Hem

Välkomna!


Forshedsgårdens Byaförening är till för alla boende (och deras vänner) norr om Avafors, upp förbi Hovlös, Kvarnberg, Långvik och Långsund, Strandforssel, Forshed och vidare förbi Långsel till Tallberg och Grundforssel. Obs! Även andra är förstås välkomna till övre Vitådalen.

Deltagare på en av alla de kvällar då det är Stickkafé i Forshedsgården. Torsdagar kl 18 - till ca 20.

På måndagkvällar är det gymnastik för alla hugade. Det brukar vara 8-10 stycken. Vi brukar följa SVT:s Morgongympaprogram via dator och projisering på stor duk. Lätt att följa och anpassat för äldre.

OBS. Bilden är från ett annat tillfälle. 

Ett fint skidspår på ca 9 km har lagts upp av Sven-Ove Rensfelt och Paul Roos. Perfekta spår i en tyst, vit natur över myrar och genom skog. Fritt att åka och spåret börjar snett norrut mitt emot Forshedsgården.